"Εγώ είμαι πολύ βολικό άτομο.
Το μόνο που θέλω για τα γενέθλια μου είναι σεξ.
Και 6 εκατομμύρια ευρω.
Και τρία δωμάτια ρούχα και παπούτσια.
Και τον Mariano di Vaio.
Και σεξ."
- :-P

me: thinking inappropriate thoughts

me: thinking inappropriate thoughts

me: thinking inappropriate thoughts

me: thinking inappropriate thoughts

me: thinking inappropriate thoughts

me: thinking inappropriate thoughts

me: thinking inappropriate thoughts

me: omg what if I actually said something out loud

me: omg what if there is a telepath around here